Stanovení počtu vět v souvětí

Autor: Mgr. Veronika Kurišová

Urči počet vět v souvětí