Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří

Fotodvojice

Jeden z verneřických domů
Dnešní podoba - parčík se stromy
Obytné domy v Nádražní ulici
Nádražní ulice spojuje náměstí s nádražím. Na snímku hospodářské stavení pana Jílka. Demolice proběhla roku 1975. V roce 1980 zde byl zřízen parčík se stromy.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 197? / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Verneřická mlékárna
Dnes budova Agrokomplexu s.r.o., Příbramská 278
Mlékárna
Jedna z prvních parních mlékáren v zemi, která vznikla v letech 1903 - 1904. (Na budově je datace 1902.) Byla vybudována starostou Richterem z Velkého Března. Dodávalo se do ní mléko z okolních vesnic. Produkty se prodávaly v Děčíně, Podmoklech a Ústí nad Labem. Ke zrušení došlo roku 1961 z důvodu nedostatku pracovních sil. Poté objekt sloužil jako ředitelství státního statku. Nyní budova Agrokomplexu s.r.o., Příbramská 278.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 1930 / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Nádražní budova
Dnes obytný dům
Nádraží
Dráha Velké Březno – Lovečkovice – Verneřice byla postavena v letech 1889-1890. Provoz zahájen dne 18. 8. 1890, v den 60. narozenin císaře Františka Josefa I. Stavitelé rakouské firmy Stern a Hafferl se mistrně vypořádali s náročným členitým terénem bez drahých mostů a tunelů. Trať důsledně kopíruje kopcovitou krajinu Českého středohoří. Protože se stal provoz železnice nerentabilní, došlo ke zrušení trati 27. května 1978. Dnes obytný dům.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 70. léta 20. století / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Pohled na verneřické náměstí od jihovýchodu
Dnes, kdy tři domy byly již zbourány (první vlevo, dva úplně vpravo)
Verneřické náměstí
Letovisko Verneřice. Pohled na verneřické náměstí od jihovýchodu. Zleva: hospodářské stavení, spořitelna, radnice, obytný dům, škola, lékárna a dva domy patřící ke dvěma hospodářstvím. V 60. letech 20. století byly tři domy zbourány (první vlevo, dva úplně vpravo). Dnes zleva: radnice, obchod s domácími potřebami a papírnictví, obytný dům, škola, pohled na dům, ve kterém je trafika a knihovna, zakrývá park.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 30. léta 20. století (?) / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Dříve objekt pekárny
Dnes objekt firmy LUKA (pohostinství)
Pekárna
Původně hospodářská část statku u pohostinství Koruna. O vzniku pekárny (formou adaptace) v tomto objektu bylo rozhodnuto roku 1954. Protože byla dána do provozu průmyslová pekárna s moderním vybavením v Děčíně, byla pekárna ve Verneřicích uzavřena k 1. dubnu 1974. Pak byl objekt adaptován na závodní jídelnu pro zaměstnance státního statku. Od roku 1993 až dodnes objekt firmy LUKA (pohostinství), majitel začal po rekonstrukci interiéru i s venkovní rekonstrukcí. Vlevo původně hospodářská budova, v současnosti bytové jednotky postavené v letech 1969 - 1970.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 50 - 60. léta 20. století / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

    Podnik na výrobu lahodného mokuDnes garáže
Pivovar (1)
Do roku 1946 se zde vařilo kvalitní černé pivo (poslední výstav listopad 1946). Na podzim roku 1980 byla zahájena a provedena demolice bývalého pivovaru. Dnes místo zbourané části garáže, postavené začátkem 80. let.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 70. léta 20. století / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Pivovar z trochu jiného pohledu
Dnes pohled na trávník a vlevo na garáže
Pivovar (2)
Hostinští z Příbrami nesměli dříve brát pivo odjinud, než od jednoho pivovaru z Verneřic. Roku 1576 vznikla „pivní válka“, měšťané z Verneřic táhli do Rychnova a Příbrami a konfiskovali tam vlastními silami uvařené pivo. Příbramští hospodští brali pivo z Verneřic až do roku 1931.
(Fotografie: MÚ Verneřice, 70. léta 20. století / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Budova školy v Loučkách (dnes část Verneřic)
Dnes obytný dům
Škola v Loučkách
Jako pobočka školy ve Verneřicích byla vrchností zřízena roku 1833 škola v Loučkách. Již od roku 1883 byla dvoutřídní a taková zůstala až do roku 1945. Dnes obytný dům.
(Fotografie: SOkA Děčín, kolem roku 1930 / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Mlékárna a mlýn
Mlékárna a mlýn
Mlékárna a mlýn
Roku 1912 přibyl k mlékárně závod mlynářský (vpravo). K Mlékárenskému družstvu (Molkereigenossenschaft) Verneřice patřili všichni vlastníci krav. Toto družstvo také drželo mlýn. V 80. letech zde Státní statek Verneřice vybudoval nejen pro své zaměstnance saunu. V současnosti bývalý mlýn slouží jako obytná budova. Výhledu z velké části zabraňuje stromoví a křoví, které vyrostlo podél komunikace Verneřice – Příbram.
(Fotografie: Jiří Kudrnáč, sběratel, 20. – 30. léta 20. století / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Škola v Příbrami
Obytný dům
Škola v Příbrami
Roku 1870 postavila obec novou školu s obydlím pro učitele, později (1877) byla přistavěna druhá třída. Na střeše se nacházela věž pro zvon ve vesnici. Zvon zněl vždy k poledni, navečer a v případech úmrtí nebo požáru. Roku 1966 začaly děti z Příbrami chodit do verneřické školy. V současnosti rekreační objekt.
(Fotografie: SOkA Děčín, kolem roku 1930 / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

Budova 2. stupně ZŠ
Budova 2. stupně ZŠ
Základní škola Verneřice (1)
Roku 1901 byla postavena chlapecká měšťanská škola (Knaben=Bürgerschule) a 15. srpna 1902 bylo zahájeno v nové budově vyučování. Po pěti letech národní školy, mohly být absolvovány tři třídy měšťanské školy. V počátečních letech školu navštěvovali jenom chlapci. Od roku 1939 byla měšťanská škola povinná. V současné době sídlí v této budově 2. stupeň základní školy. Výhled zčásti zakrývají dvě borovice.
(Fotografie: SOkA Děčín, kolem roku 1930 / žáci ZŠ Verneřice, 2007)Základní škola Verneřice (2)
Již k roku 1539 je doložena existence verneřické školy. 28. září 1863 byla slavnostně otevřena nová budova školy. Do roku 1869 fungovala škola jako trojtřídka. Do roku 1904 se počet tříd navýšil na šest, a proto byla budova zvýšena o jedno poschodí. V současné době sídlí v této budově 1. stupeň základní školy.
(Fotografie: SOkA Děčín, kolem roku 1930 / žáci ZŠ Verneřice, 2007)

« Fotogalerie
« Projekt Hledání ztraceného ráje (4) - výstupy projektu